Tweede kerstbrief van de bisschop

 

Goede vrienden,

 

Ik wens u een gezegend en gelukkig kerstfeest. Jawel: een kerstfeest. Ondanks alle coronamaatregelen willen we de geboorte van Jezus ook dit jaar feestelijk vieren. Anders dan anders, ongetwijfeld, maar niet zonder vreugde. Van alle kerkelijke hoogdagen heeft Kerstmis het meest familiale karakter. Jezus krijgt zijn plek in onze woonkamer, in de kerststal of dicht bij de kerstboom. Daar mag een stemmig kaarsje of lichtje bij. Daar plaatsen we ook een recente foto van onze kinderen, kleinkinderen of vrienden. En ja, het doet pijn dat zij dit jaar niet gewoon aan tafel kunnen komen of een knuffel krijgen. Velen zullen Kerstmis alleen doorbrengen, alleen thuis of alleen in een ziekenkamer. Echter, juist op Kerstmis is de boodschap: je bent niet alleen. God heeft je een broer en een vriend gegeven, die nooit van je zijde wijkt: Jezus de Heer, geboren als het kind van Bethlehem. Dat Godsgeschenk kan geen virus of tegenslag ons ooit ontnemen. In zijn hand zijn wij samen geborgen, ondanks alles. Zelfs rond de kleinste kribbe kan een gezin kerstmis vieren.

 

Hoe zal de Kerk dit jaar kerstmis vieren? Anders dan anders, maar niet zonder vreugde. Zoals een familie. Veiligheid en gezondheid is het belangrijkste geschenk dat wij elkaar dit jaar kunnen bieden. Beter voorkomen dan genezen, of misschien niet genezen. Daarom vragen we dit jaar van alle kerkgangers een nauwkeurig respect voor alle veiligheidsregels. Volgens de laatste maatregelen van de regering mogen max. 15 bezoekers in een kerk of gebedshuis aanwezig zijn. Het is toegestaan om met deze personen een ingekorte gebedsdienst of eenvoudige eucharistieviering te houden, zowel op zondag als op weekdag. Echter, omdat de Kerk als een familie is, kunnen deze max. 15 personen niet zomaar de eerst ingeschrevenen of snelst aangekomenen zijn. Zij moeten een kleine ‘miniatuur’ van heel de gemeenschap vormen. Bovendien is het weinig vredevol om uitgerekend met kerstmis personen buiten te laten staan. Daaruit kunnen blijvende wonden of conflicten voortkomen. Dat pleit voor grote omzichtigheid bij de organisatie van deze kerkdiensten.

 

In de kersttijd gaat mijn aandacht ook en vooral naar de ruime buitenkant van de Kerk. Het kerstekind is voor al Gods kinderen geboren, onder de blote hemel. Wij zijn een volkskerk, in de goede betekenis van het woord. Trouwens, rond kerstmis vinden velen even de weg naar de kerk, als een rustpunt onderweg. Wat betekent dit? Liever dan te pleiten voor een uitbreiding van het aantal kerkdiensten, wil ik aan parochies vragen om hun kerkgebouw tijdens de kerstdagen open te stellen voor wie even alleen of als bubbel een bezoek wil brengen aan de kerststal in het kerkgebouw. Ik denk met name aan 24, 25 en 26 december, bijvoorbeeld van 14.00 tot 18.00 uur. Ik stel me een kerkgebouw voor: de verlichting aan, een CD met kerstliederen op de achtergrond, een kerststal, enkele kaarsjes, beschikbare gebedskaartjes, een aantal stoelen op veilige afstand, een mand waar men een enveloppe of een gift in nature kan neerleggen voor kansarmen, een steward die alles in goede banen leidt, een pastor die mensen even groet of zegent. Dat is wellicht het meest ‘kerkelijke’ wat we bezoekers of gezinnen nu kunnen aanbieden, zonder mensen te moeten kwetsen of wegsturen. Iemand zei: als een geboortebezoek bij het kind Jezus, Maria en Jozef, zoals de herders en de drie wijzen het deden!

 

Voor informatie over wat mogelijk of gewenst is in deze kersttijd, kan u terecht bij de verantwoordelijken van uw dekenaat of vicariaat, of op de website van het bisdom Antwerpen. Beter raad vragen in deze moeilijke tijd, dan onvoorzichtig te zijn.

 

Tenslotte, bij velen zal de herinnering aan het voorbije jaar met Kerstmis extra pijn doen. Of zal de eenzaamheid nog zwaarder wegen. Of zullen zij zich moedeloos voelen. Een kerkgemeenschap als een familie mag hen in deze kerstdagen niet vergeten. Zij horen erbij. Graag nodig ik u uit om met Kerstmis even rond te kijken, te telefoneren of te vragen wie ergens alleen zit of verdriet heeft. Vieren betekent vreugde delen. Overigens is de vreugde die wij brengen minstens even feestelijk als de vreugde die wij ontvangen.

 

Ik wens u een mooi kerstfeest, anders dan anders, en toch even echt!

 

+Johan Bonny

 

11/12/20