top of page
170202 kerk en pastorij

Sint - Jozef Moretusburg

Hoboken

Parochie

We maken deel uit van de Pastorale Eenheid Heilige Damiaan
(Hoboken-Berchem-Kiel-Wilrijk)
Opgericht op 31 mei 2018

Secretariaat: Krugerstraat 105, 2660 Hoboken
Permanentie: maandag van 10 tot 12 uur en
woensdag van 16 tot 19 uur

Gsm: 0484 06 88 30

Mail: pedamiaan@kerknet.be


Zondagskerk: Kristus Koning, Louis Straussstraat
elke zondag eucharistieviering om 11 uur

Damiaan.png
Korte geschiedenis van de parochie Sint Jozef

Het verhaal begint op 1 februari 1911. Priester Ooms werd door kardinaal Mercier aangesteld als eerste pastoor van de 3° parochie van Hoboken. Ze kreeg Sint Jozef als patroonheilige, verwijzend naar de vele timmerlieden en handarbeiders die kwamen werken op de fabrieken die zich langs de Schelde hadden gevestigd. De scheepswerf Cockerill, de ontzilveringsfabriek ( nu Umicore ) en de wolkammerij waren de voornaamste. Een kerk was er toen nog niet, maar “ Le Progrès Industriel “ schonk grond voor de bouw van een kerk, een pastorij, een klooster en een school. Datzelfde jaar werd gestart met de bouw van de kerk.

Architect Van Rompaey tekende de plannen. De bouw zou 2 jaar duren. Ondertussen groeide zowel de wijk en parochie tot een bloeiende gemeenschap met een gildenhuis als ontmoetingsplaats.

Van 1911 tot en met 1990 bestuurden 5 inwonende pastoors ( Ooms, Loos, Schelkens, Verachtert en Gevaert ) met hulp van onderpastoors ( Verberne, Michiels, Proost, Henneuse, Decantere, Wouters en Gevaert ) onze parochie.

Veel Christelijke jeugd- en volwassen verenigingen kwamen tot bloei; jongens en meisjesschool, bibliotheek, voetbalploeg, processies, Lourdes bedevaarten, kinderkribbe : het was er allemaal !

In de jaren 1970 kwamen echter de loodperikelen. Scholen moesten om gezondheidsredenen sluiten. Gezinnen met jonge kinderen mochten zich niet meer in de wijk vestigen. Dat alles samen met een economische crisis, waardoor fabrieken werden gesloten, was een zware slag.

Vanaf 1990, na het overlijden van pastoor Tuur Gevaert, heeft de parochie geen inwonende pastoor meer. Sindsdien nemen de paters Salesianen ( Aelbrecht, De Meulenaere, De Bock en Tielemans ) van de parochie H. Familie het beleid waar. Sinds 2020 is pater Guido Tielemans met pensioen en is Francine Bollen de parochie verantwoordelijke.

De kerk was dringend aan restauratie toe na 100 jaar ! Het dak en de elektrische installatie werden volledig vernieuwd.

In 2016 werd een volledig nieuw en totaal elektronisch kerkorgel ingespeeld.

 

In 2017 werden de glasramen gerestaureerd en ook deels vervangen door hedendaagse glaskunstwerken van Kristien Vanoppen.

Sinds 2018 behoort de parochie tot de pastorale eenheid Damiaan.

Op 20 december 2023 werd de buitenverlichting van de voorgevel en de toren van de kerk ingehuldigd.

bottom of page