top of page

Broederlijk delen

Broederlijk delen.png

Wij mensen zijn geboren delers. Als  je er eens goed over nadenkt, delen we veel meer dan we denken. We delen voorspoed en geluk, maar ook tegenslag en verlies. Delen is broodnodig in onze strijd voor een betere wereld waarin iedereen mee is. Ook vandaag nog. En daarvoor hebben we jou nodig. Jij kan vandaag nog verandering brengen in het leven van talloze mensen in het Zuiden !

Broederlijk Delen bestaat reeds meer dan 50 jaar ! Het werkt samen met zo’n 130 lokale organisaties overal ter wereld. Samen met deze partnerorganisaties bestrijden ze succesvol armoede en ongelijkheid. Men focust op 3 thema’s: recht op voedsel, duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen, en inspraak en vrede. Elk jaar wordt een ander project uitgekozen om in de kijker te plaatsen. U kan veel meer vinden over de organisatie ( en het actuele project ) op de website van Broederlijk Delen :

Vanaf februari 2023 zetten we ons weer ten volle in en steunen de projecten in Guatemala, Rwanda en Burkina Faso.

Op zondag 12 maart vieren we solidariteitszondag met een viering in onze kerk te 10.45 uur en daarna een solidaire maaltijd in het gildenhuis.

De solidaire maaltijd bracht 508 euro op.

De parochiale werkgroep broederlijk delen :

Guido en Vera Hendrickx – Foets

Leopoldlei 85 te Hoboken

guve1@telenet.be

Tel : 03 827 13 59

Zr. Gerda Gryp

Grammestraat 15 te Hoboken

gryp.gerda@skynet.be

Tel : 03 83 01 22

Francine Bollen

Daniel Baginierlaan 16 bus 6 te Hoboken

francine.bollen@hotmail.com

Tel 0485 18 40 16

​​

Wim en Puk Pilate

wimenpuk.pilate@skynet.be

Tel : 03 828 37 96

Overzicht omhalingen vastenperiode 2023

DB            MB               Tot

  • 1ste omhaling                                  101           257               358

  • Solidariteitsmaal                                                                    599       

  • 2de omhaling                                   361          144               50

  • Koffiestops                                        52            83                 135

Groot Totaal 1597 €

Welzijnszorg

Welzijnszorg is de actie die vooral loopt tijdens de advent, de vier weken voor kerstmis. We willen dan in het bijzonder onze aandacht richten op de armoede hier in onze eigen leefomgeving. Jaarlijks wordt gewerkt rond een zeer specifiek thema.

Contact :

Leon Boeye

Daniel Baginierlaan 16 bus 6 te Hoboken

Tel : 0485 18 40 17

e-mail : leon.boeye@hotmail.com

Elke vrijdag is er te 14.30 u voedselbedeling voor minderbedeelden in kasteel Broydenborgh

( Broydenborghlaan 2 te Hoboken )

Op dinsdagvoormiddag is er voedselbedeling voor mensen uit Wilrijk.

 

Vrijwillige medewerkers zijn ook steeds welkom om mee een helpende hand uit te steken !

Contact:

Telefoonnummer: 03 828 08 40

e-mail: wzs.hoboken@hotmail.com

bottom of page