Parochiekalender

Tot na de corona pandemie is de parochiekalender niet beschikbaar gezien er geen activiteiten of vieringen in de kerk kunnen plaatsvinden.