top of page

Eerste communie

Is een gebeuren dat door de parochie wordt georganiseerd ( dus niet door de scholen ! ).

 

De meest gebruikelijke leeftijd hiervoor is wanneer Uw kind in het tweede leerjaar zit, dus ongeveer zeven jaar oud is. Maar hier kan, mits overleg, zeker van afgeweken worden.

De eerste communie vindt plaats op zondag 5 mei 2024.

De inschrijvingsavond is op donderdag 28 september te 20u in de kerk van Sint Jozef op Moretusburg.

De catechesemomenten zijn voorzien telkens van 9.30 uur tot 11.30 uur in de pastorij van Moretusburg ( Columbusstraat 6 )

( juist tegenover de kerk van Moretusburg ).

Data :

- zondag 19 november

- zondag 17 december

- zondag 21 januari

- zondag 4 februari

- zondag 21 april

- woensdag 24 april : van 14.00 - 15.00 uur : oefening voor de kinderen in de kerk.

- woensdag 1 mei : van 9.00 - 10.00 uur : oefening voor de kinderen in de kerk.

Een oudercontact is voorzien op donderdag 18 april te 20.00 uur in de kerk van Moretusburg.


 

Contact :

Veerle De Deken

Madridstraat 17 te Hoboken

GSM : 0485 35 82 08

e-mail : veerle.dedeken21@gmail.com

 

of :

Tisj Adam

Oudestraat 89 te Hoboken

GSM : 0474 89 22 83

e-mail : tisj.adam@gmail.com

bottom of page