top of page

Kerkraad

De kerkraad zorgt er voor dat de vieringen in goede materiële omstandigheden kunnen plaatsvinden.

De leden van de kerkraad worden verkozen en hun namen worden bekendgemaakt in de kerk en het parochieblad.

De samenstelling van de kerkraad voor de parochie Sint Jozef :

Voorzitter :

Alfons Pintens

Jan Van Canlaan 36 te Hoboken

Tel : 03 828 16 72

e-mail : alfons.pintens@hotmail.com

Secretaris :

Guido Hendrickx

Leopoldlei 85 te Hoboken

Tel : 03 827 13 59

e-mail : guve1@telenet.be

Penningmeester :

Hugo Janvier

Lumbeeckstraat 151 te hoboken

Tel : 03 828 60 58

GSM : 0495 30 02 63

e-mail : hugo.janvier@telenet.be

Leden :

Walther Vercauteren

Jan Van Canlaan 46 te Hoboken

Tel : 03 828 97 02

e-mail : vercauterenwalther@hotmail.com

Rita De Bondt

Schorrelaan 4 bus 13 te Hoboken

Tel : 03 288 40 33

GSM : 0473 62 39 20

e-mail : rita.de.bondt@telenet.be

Vertegenwoordiger van de bisschop :

Leon Boeye

Daniel Baginierelaan 16 bus 6 te Hoboken

GSM : 0485 18 40 17

e-mail : leon.boeye@hotmail.com

bottom of page